شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

یا مهدی عج :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٧
بوی پیراهن خونین کسی می آید ... :: ۱۳٩٥/٧/٩
آمیـــــن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
رهایی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
به دوست پسرم خیانت کنم یا به شوهرم؟! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
دل مؤمــن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
حجــاب :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
موفقیت :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
ای لشکر صاحب زمان... :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
اندیشه :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
قول :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
سال نو مبارک :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
به امید دیدنش... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
پشتکار :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
بخشش :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
مهندسین روزمون مبارک :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
تکرار غریبانه... :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
یا تو در دل من... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
خدا :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
تفاوت فقیر و غنی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
گفتم شبی به مهدی... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
وعده ماراهپیمایی22بهمن :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
دهه فجر مبارک :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
بخشش :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
دنیا عوض شده ست :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
عیدتان مبارک :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
... :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
سکوت :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
عشق :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
دریغا... :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
خدایا مارو بُکش :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
کتاب محبت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
تسلیت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
جاذبه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
حقیقت حجاب :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
خدایا! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
راه بندگی از زبان شهدا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
سیم خاردار هوس :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
خدایا... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
که درد های زمینی نمی کند ولتان :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
تسلیت :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
تالاسمی :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
جملات طلایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
یلدا :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
سرنوشت :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
تسلیت... :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
دروغ بزرگ! :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
قال الله تعالی : :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
خدای مهربان :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
فقط یک قدم تا من... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
خیانت :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
!!! :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
دین دار واقعی!!! :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
اذان :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
مهدی(عج)می آید... :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
شلّیک! :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
سیرت خوب :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
..... :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
خشم :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
مردی که غیرت ندارد... :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
..... :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
عشق حقیقی :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
حسادت ممنوع! :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
... :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
خدایا کاش... :: ۱۳٩۱/٩/٩
... :: ۱۳٩۱/٩/٩
روزی... :: ۱۳٩۱/٩/٩
دوست واقعی! :: ۱۳٩۱/٩/٩
یا زینب کبری"س" :: ۱۳٩۱/٩/٦
عاشوری حسینی تسلیت :: ۱۳٩۱/٩/۳
تاسوعای حسینی تسلیت :: ۱۳٩۱/٩/۳
خوشبختی؟ :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
صبر :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
عشق و عقل :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
محرم آمد... :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
... :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
الهی... :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
عشق گنجشکی :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
یا حسین(ع) :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
سه روز تا محرم :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
... :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
... :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
.... :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
..... :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
... :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
از علی آموز... :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
علی :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
راستش را بگو :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
پرانتز باز بنویس عشق :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
میلادش مبارک باد :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
... :: ۱۳٩۱/۸/٩
نیت خدایی :: ۱۳٩۱/۸/۸
از من تا تو... :: ۱۳٩۱/۸/٧
دوستت دارم :: ۱۳٩۱/۸/٧
دوره آخرالزمان :: ۱۳٩۱/۸/٧
..... :: ۱۳٩۱/۸/٦
... :: ۱۳٩۱/۸/٦
..... :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
دیوانه ها :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
عاشقانه ها :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
قرآن :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
..... :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
بدون شرح! :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
!!! :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
کار بی چرا :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
... :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
کاش... :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
...... :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
مهدی می آید :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
.... :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
... :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
..... :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
برای لبخندت :: ۱۳٩۱/٧/٩
گل و خار :: ۱۳٩۱/٧/٧
حجاب :: ۱۳٩۱/٧/٧
میلاد مبارک... :: ۱۳٩۱/٧/٧
روزگار بی مولا... :: ۱۳٩۱/٧/٥
و تو را... :: ۱۳٩۱/٧/٥
سردار خیبر :: ۱۳٩۱/٧/٤
شهید بابایی :: ۱۳٩۱/٧/۳
تحریم جستجوگرگوگل و سایت یوتیوب :: ۱۳٩۱/٧/٢
کی با حسین کار داشت؟ :: ۱۳٩۱/٧/٢
برای تو... :: ۱۳٩۱/٧/٢
شهیدگمنام :: ۱۳٩۱/٧/۱
انفجار :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
ای شهدا... :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
واژه ای به نام غیرت :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
ظلمت وحشی :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
۱۳٩۱/٦/۳۱ :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
... :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
..... :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
دخترا سیب گلابن... :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
سبحانک یا تو :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
الهی... :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
یکی بود یکی نبود :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
... :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
...... :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
پیرمرد کور :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
... :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
مهربانی خدا :: ۱۳٩۱/٦/٩
..... :: ۱۳٩۱/٦/٧
..... :: ۱۳٩۱/٦/٦
ترانس،مکث،کویر،بمب گذاری :: ۱۳٩۱/٦/۳
ای تنبل... :: ۱۳٩۱/٦/۳
حیا :: ۱۳٩۱/٦/۱
اگر... :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
عاشقان عیدتان مبارک :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
..... :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
و بعد هیچ :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
..... :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
... :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
... :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
التماس دعا :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
ما... :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
ای دوست... :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
شکر گزار باش... :: ۱۳٩۱/٥/٩
گاهی... :: ۱۳٩۱/٥/٩
... :: ۱۳٩۱/٥/۸
جریان :: ۱۳٩۱/٥/۸
درختان... :: ۱۳٩۱/٥/٧
نفرین :: ۱۳٩۱/٥/٧
.... :: ۱۳٩۱/٥/٧
آخرین منزل ما... :: ۱۳٩۱/٥/٦
پیامک... :: ۱۳٩۱/٥/٥
سایه :: ۱۳٩۱/٥/٢
سطری روی ماسه ها :: ۱۳٩۱/٥/٢
خوش آمدی رمضان... :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
مسافر :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
... :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
مهدی می آید... :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
حلالم کنید... :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
..... :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
... :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
... :: ۱۳٩۱/٤/٧
تو... :: ۱۳٩۱/٤/٧
لنگه کفش گاندی :: ۱۳٩۱/٤/٥
میان نفس و جسم... :: ۱۳٩۱/٤/٤
... :: ۱۳٩۱/٤/٤
اعیاد شعبانیه مبارک... :: ۱۳٩۱/٤/۳
اگر... :: ۱۳٩۱/٤/۱
قلب اندوهگینی که... :: ۱۳٩۱/٤/۱
تو... :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
بسیاری آیین ها... :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
یا محمد"ص" :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
،،،،، :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
..... :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
... :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
ابولهول... :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
میانه روی... :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
... :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
اگر... :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
علی هیچ وقت چپ نبوده... :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
ای علی ای حماسه ی جاوید... :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
ساده :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
اگر... :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
اگر مستی را... :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
انسان... :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
ارزش انسان.. :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
..... :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
انسان... :: ۱۳٩۱/۳/٩
... :: ۱۳٩۱/۳/٩
زیبایی :: ۱۳٩۱/۳/٩
دوستی با ناتوانان... :: ۱۳٩۱/۳/۸
دلا... :: ۱۳٩۱/۳/۸
... :: ۱۳٩۱/۳/٧
....... :: ۱۳٩۱/۳/٧
و اما عشق... :: ۱۳٩۱/۳/٧
... :: ۱۳٩۱/۳/٧
... :: ۱۳٩۱/۳/٦
هنگامی که ... :: ۱۳٩۱/۳/٦
تو... :: ۱۳٩۱/۳/۳
ببین گالیله چی میگه... :: ۱۳٩۱/۳/۳
با پول می شود... :: ۱۳٩۱/۳/۳
ای دنیا... :: ۱۳٩۱/۳/٢
... :: ۱۳٩۱/۳/٢
خرمشهر... :: ۱۳٩۱/۳/٢
زیرکی... :: ۱۳٩۱/۳/٢
!!! :: ۱۳٩۱/۳/٢
ایمان... :: ۱۳٩۱/۳/٢
در پای گنه شد دل بیمارم پست... :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
خواهی که خدا... :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
.... :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
اگر... :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
اگر... :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
یادت گرامی... :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
قفس باز... :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
... :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
دورتر،دیرتر :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
!!! :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
ای دوست... :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
..... :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
جهان بدون خیال... :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
زن عاقل... :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
بهترین کارها... :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
دیروز بعد از ظهر... :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
چه بسا... :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
گل،شمع،آفتاب :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
چیزی که نداریم... :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
دیوانه ها... :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
اگر... :: ۱۳٩۱/٢/۸
.... :: ۱۳٩۱/٢/۸
انسان بزرگ... :: ۱۳٩۱/٢/۸
آن چشم آهو... :: ۱۳٩۱/٢/۸
جوانی... :: ۱۳٩۱/٢/٧
..... :: ۱۳٩۱/٢/٧
... :: ۱۳٩۱/٢/٦
یا فاطمه بنت نبی... :: ۱۳٩۱/٢/٥
آیا شگفت آور نیست... :: ۱۳٩۱/٢/٥
اگر... :: ۱۳٩۱/٢/٥
!!! :: ۱۳٩۱/٢/٥
... :: ۱۳٩۱/٢/٥
همگی لیلی یک مجنونیم... :: ۱۳٩۱/٢/٤
دوست داشتن... :: ۱۳٩۱/٢/٢
همه ی ما... :: ۱۳٩۱/٢/٢
مادرم... :: ۱۳٩۱/٢/٢
... :: ۱۳٩۱/٢/٢
مرگ،،، :: ۱۳٩۱/٢/۱
اگر... :: ۱۳٩۱/٢/۱
با مرداب،،،،، :: ۱۳٩۱/٢/۱
معماری :: ۱۳٩۱/٢/۱
به من می گویند... :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
غریب :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
هر مردی دو زن را دوست دارد... :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
زیبایی و حق... :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
زاهد حقیقی... :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
در هر نقطه ای... :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
... :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
یک بار ... :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
بیا تا قایم موشک... :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
هنگامی که ... :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
یا آدم نیست یا... :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
باشد که دمی تو نیز... :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
آغاز... :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
هر چه من ... :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
..... :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
شهرت... :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
هزارسال قبل... :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
... :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
خدایا... :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
... :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
چنان... :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
ذات تو... :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
یک بار... :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
تو... :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
اگر... :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
... :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
به من می گویند... :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
... :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
هنگامی که خداوند... :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
من و خدا... :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
.... :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
..... :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
یا فاطمه"س" بنت نبی... :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
..... :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
مهدی"عج"... :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
... :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
خدا کجاست! :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
خدایا! :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
..... :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
من نه... :: ۱۳٩۱/۱/۳
تو هم یه چیزی بگو... :: ۱۳٩۱/۱/٢
خودت را بشناس... :: ۱۳٩۱/۱/٢
برای سپیده ی عزیزم... :: ۱۳٩۱/۱/٢
"هبوط" :: ۱۳٩۱/۱/٢
عجب !!!!! :: ۱۳٩۱/۱/٢
حیا.. :: ۱۳٩۱/۱/۱
هر چه می خواهد دل تنگت بگو... :: ۱۳٩۱/۱/۱
مهدی می آید... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
خدایا... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
مهدی می آید... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
ای علی ای حماسه ی جاوید... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
god :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
شما........ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
نماز........ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
احمق نیستم.... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
عجب صبری خدا دارد!!!!! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
اینم از حرفای فردریش تیچه :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
گمشده...... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
خدا.....خدا.....خدا..... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
ای...... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
مهدی"عج" می آید..... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۳
خنده کنان می رود روز جزا در بهشت/ آنکه به دنیا کند گریه برای حسین"ع" :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
 
معبر سايبري فندرسک
زمنده مجازي

جملات زیبا گیله مرد

گلشن