شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

چیزی که نداریم...

کلمات کلیدی :

روزی نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید:«شما برای چی

می نویسید استاد؟»

برنارد شاو جواب داد:«برای یک لقمه نان»

نویسنده جوان برآشفت که:« متاسفم! برخلاف شما من برای

فرهنگ می نویسم!» و برناردشاو گفت:«عیبی نداره پسرم هر

کدام از ما برای چیزی می نویسیم که نداریم!» 
معبر سايبري فندرسک