شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

؟؟؟

کلمات کلیدی :

 

من از مردی که اندیشه هایش را برایم ابراز می کند، تعجب

می کنم و مردی را که نقاب از رویاهایش برمی دارد،تحسین

می کنم. ولی چرا من در مقابل کسی که به من خدمت می کند،

شرمگین هستم؟ 
معبر سايبري فندرسک