شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

چه بسا...

کلمات کلیدی :

 

چه بسا صدای قورباغه ها از صدای گاو هم بلند تر باشد.

ولی قورباغه نمی تواند گاو آهن را در کشتزار بکشد.

و نمی تواند چرخ آسیاب را به گردش درآورد،

و نمی توان از پوست آن کفش ساخت. 
معبر سايبري فندرسک