شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

...

کلمات کلیدی :

 

 

برو ادامه مطلب خیلی باحاله...چشمک


باحال باحال با حال با حال با حال با حال با حال

 با حال با حال با حال با حال با حال با حال با حال

با حال با حال باحال با حال با حال با حال با حال

با حال با حال با حال با حال با حال با حال با حال

نیشخند                          نیشخند                            نیشخند 
معبر سايبري فندرسک