شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

اینم از حرفای فردریش تیچه

کلمات کلیدی :

* درانسان صاحب نبوغ اگر دست کم دو چیزدیگر وجود نداشته باشد، وجودش تاب آوردنی نیست: شکرگزاری و پاکی.

* کیست که به خاطر نام نیک خود، خویشتن را یک بار قربانی نکرده باشد؟

* آنچه انسانی را والا می سازد ، نه شدت احساس های والا ، که مدت آنهاست.

* حافظه ام می گوید:" من این کار را کرده ام." اما غرورم می گوید:"من نمی توانم چنین کاری کرده باشم" و محکم می ایستد. سرانجام، حافظه جا می زند.

* اگر وجدان خود را تربیت کنیم در همان حال که ما را می گزد، می بوسد.

* ما همگی خود را نزد خویش ساده تر از آنچه هستیم می نمایانیم: و به این ترتیب از شر همنوعان خود آسوده می شویم.

* آنکه سرنوشت خود را در نگریستن می داند نه ایمان آوردن، اهل ایمان را پرهیاهو و مزاحم می یابد و از آنان کناره می گیرد.

* " می خواهی دلش را به دست آوری؟ وانمود کن که در برابرش دست وپای خود را گم کرده ای..."


* آنجا که پای عشق یا نفرت در میان نباشد زن متوسط بازی می کند.

* وقتی قرار باشد نظرمان را در باره ی کسی دگرگون کنیم ، آزاری را که به ما رسانده است گران به پایش می نویسیم.

* آدمی را به خاطر فضائلش ازهمه بیش کیفر می دهند.

* هرآنچه باورکردنی است،هرآنچه آسودگی وجدان می آورد،هرآنچه گواه حقیقت است، همانا از راه حواس به ما می رسد.

* پایین تنه دلیلی است برای آنکه چرا انسان خود را به آسانی خدا نمی انگارد.

* زاهدانه ترین حرفی که شنیده ام:" در عشق حقیقی روح است که تن را در آغوش می گیرد.

* کارهای عاشقانه را همیشه فراسوی نیک و بد انجام می دهند.

* آنکه با هیولاها دست و پنجه نرم می کند باید بپاید خود دراین میانه هیولا نشود.اگر دیری در مغاکی چشم بدوزی، آن مغاک نیز در تو چشم می دوزد.

* نیکی وبدی را باید جبران کرد:اما چرا درست با همان کسی که با ما نیکی یا بدی کرده است؟

* عشق صفات والا ونهفته ی عاشق را - یعنی آنچه را که در وجودش کمیاب و استثنایی است- آشکار می کند: تا آنجا که  چه بسا آنچه را که در او اصل است نهفته می دارد.

* آدمی سرانجام عاشق هوس خویش است نه آنچه هوس کرده است.

* ای فایده باوران ، شما نیز هرچیز فایده مند را تنها ازآن جهت دوست می دارید که گاری خواستهای شماست-اما شما نیز به راستی از سروصدای چرخهای آن در عذابید. مگر نه؟

* خودپسندی دیگران تنها هنگامی برای ما ناپسند است که خلاف خودپسندی ما باشد.

* در باب اینکه " راستگویی" چیست، شاید تاکنون هیچکس چندان راست نگفته باشد.

* پیامدهای کردارمان گریبانمان را می گیرند، بی اعتنا به اینکه ما درین میانه خود را "اصلاح" کرده ایم.

*

  
معبر سايبري فندرسک