شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

خواهی که خدا...

کلمات کلیدی :

 

خواهی که خدا کار نکو با تو کند

ارواح ملایک همه رو با تو کند    

      یا هرچه رضای او در آن نیست مکن

    یا راضی شو به هر چه او با تو کند 
معبر سايبري فندرسک