شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

در پای گنه شد دل بیمارم پست...

کلمات کلیدی :

 

در پای گنه شد دل بیمارم پست

                                         یا رب چه شود اگر مرا گیری دست

گر در عملم آنچه مرا باید نیست 

                                        اندر کرمت آنچه تو را باید هست  
معبر سايبري فندرسک