شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

ایمان...

کلمات کلیدی :

 

 

ایمان گلزاری سیراب در صحرای قلب ماست، که کاروان اندیشه

به آن نمی رسد... 
معبر سايبري فندرسک