شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

حیا..

کلمات کلیدی :

 

انسان پوشش را انتخاب کرد تا حیا را وارد حریم خود کند، حیا که معنا گرفت، تمدن ها جوانه زد. در طبیعت هم زیبایی ها پوشش دارند، مروارید در دل صدف می درخشد و ارزش دارد.  
معبر سايبري فندرسک