شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

عجب !!!!!

کلمات کلیدی :

-- روزگار غریب است؛ دهقان فداکار پیر شده، چوپان دروغگو عزیز شده، شنگول و منگول گرگ شدند، کوکب خانم حوصله ی مهمون نداره، کبری دماغشو عمل کرده، زاغ و روباه دستشون توی یه کاسه ست، حسنک گوسفنداشو  ول کرد،توی شرکت آبدارچی شده، آرش کماندار معتاد شد، رستم اسبشو فروخته موتور سیکلت خریده با اسفندیار رفته کیف قاپی، راستی تا یادم نرفته تو در چه حالی؟؟؟

 -- زمستانی سرد، کلاغ غذا نداشت تا جوجه هاشو سیر کنه، گوشت بدنشو می کند و می داد به جوجه هاش می خوردند، زمستان تمام شد و کلاغ مرد! اما بچه هاش نجات پیدا کردند و گفتند: آخی خوب شد که مرد، راحت شدیم از این غذای تکراری !!!!! 
معبر سايبري فندرسک