شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

خودت را بشناس...

کلمات کلیدی :

 

 

کسی که دیگران را می شناسد، داناست،و کسی که       خودرا می شناسد، عاقل و خردمند است.  
معبر سايبري فندرسک