شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

خدا کجاست!

کلمات کلیدی :

آقا اجازه مبحث امروز ما خداست، توضیح می دهید که جای خدا کجاست؟ قرآن نوشته او همه جا هست و مادرم اصرار میکند که کمی قبله سمت راست، من جمعه می روم لب دریا،کنارآب،آنجا نماز جمعه زلالست بی ریاست. کاج همیشه سبز که بیرون مدرسه استاد درس دینی و قرآن بچه هاست،،، آقا شما حقیرترید از سوال من، این درس نان خشک سر سفره ی شماست. من ساکتم، دبیر به من صفر می دهد، شاگرد تنبلی که حواسش پی خداست... 
معبر سايبري فندرسک