شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

یا فاطمه"س" بنت نبی...

کلمات کلیدی :

هرچه باشد من نمک پرورده ام

دل به عشق فاطمه"س" خوش کرده ام

حج من بی فاطمه"س" بی حاصل است

فاطمه"س" حلال صدها مشکل است.

        ...ایام فاطمیه تسلیت باد... 
معبر سايبري فندرسک