شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

من و خدا...

کلمات کلیدی :

*من و خدا هر روز صبح فراموش می کنیم، او "خطا" های مرا، من "لطف" او را.

*صوفی هیچ خواسته ای برای خود ندارد، خواسته ی او همان خواسته ی خدا است، از این رو خواسته ی او به خواست خدا برآورده می شود."جامی"

*آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است، شاید رها و آزاد شویم.(مهاتما گاندی) 
معبر سايبري فندرسک