شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

...

کلمات کلیدی :

 

 

گفته بودی قایقی خواهم ساخت! صبر کن سهراب.من هم از

همهمه ی اهل زمین دلگیرم، قایقت جا دارد؟! 
معبر سايبري فندرسک