شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

چنان...

کلمات کلیدی :

چنان دل کنده می باید از این تنگ آشیان باشی

که خود را در قفس دانی اگر در گلستان باشی "کلیم کاشانی"

شمعی ز هدایت به شب خویش بر افروز

تا آنکه پشیمان نشوی صبح قیامت "مهدی سهیلی" 
معبر سايبري فندرسک