شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

...

کلمات کلیدی :

 

* زیاد زیستن تقریباً آرزوی همه است،ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود!

* زشت ترین چیز، گناهکاری در پیری است.

* از پیر شدن نترس از رشد نکردن بترس! 
معبر سايبري فندرسک