شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

هزارسال قبل...

کلمات کلیدی :

 

هزار سال قبل،همسایه ام به من گفت:" من از زندگی بیزارم، زیرا جز درد و رنج چیزی در آن نیست."

دیروز، که به گورستان گذر کردم دیدم زندگی بر فراز قبرش می رقصد.

  
معبر سايبري فندرسک