شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

هر چه من ...

کلمات کلیدی :

 

 

   هر چه من سوختم از آتش فهمیدن بود، کاش از روز ازل هیچ 

                                  نمی فهمیدم...               
معبر سايبري فندرسک