شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

مهدی"عج" می آید.....

کلمات کلیدی :

*فرض کن حضرت مهدی"عج" به تو مهمان گردد؛ ظاهرت هست چنانکه خجالت نکشی؟ باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری؟خانه ات لایق او هست،که مهمان گردد؟ لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری؟ پول بی شبه و سالم ز همه داراییت، داری آن قدر که یک هدیه برایش بخری؟ حاضری گوشی همراه تو را چک بکند؟ با چنین شرط که در حافظه اش دستی نبری؟ واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران، گر چنین بود میتوان گفت: تو را شیعه ی اثنی عشری... 

*سالهاست منتظر سیصد و اندی مرد است...

 


آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم...سالها در پی کار دل ما راه افتاد...یادمان رفت دمی در پی کارش باشیم....

* 
معبر سايبري فندرسک