شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

در هر نقطه ای...

کلمات کلیدی :

 

اگر زمستان بگوید : بهار در قلب من است، چه کسی زمستان را

باور می کند؟

در هر نقطه ای عشقی نهفته است. 
معبر سايبري فندرسک