شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

همه ی ما...

کلمات کلیدی :

 

 همه ی ما به سوی قله ی کوه مقدس در تلاش هستیم، اگر

گذشته را به عنوان راهنمای نقشه فرض کنیم راهمان کوتاهتر

نخواهد بود ؟ 
معبر سايبري فندرسک