شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

همگی لیلی یک مجنونیم...

کلمات کلیدی :

ما نه سقراط ، نه افلاطونیم

منطق و فلسفه ی اکنونیم

هرچه همرنگ جماعت بشویم

باز هم وصله ی نا همگونیم

از تماشای انار لب رود

سیر چشمیم ولی دلخونیم

من و آیینه به هم محتاجیم

من و آیینه به هم مدیونیم

به طوافم مبر ای سرگردان 

ما از این دایره ها بیرونیم           " فاضل نظری"                          
معبر سايبري فندرسک