شارژ ایرانسل

فال حافظ

در روزگار شما آن هایی است.خود را با آنها همراه کنید.آن هایی که چون ابر می گذرند.

...

کلمات کلیدی :

 

 

نیکوکار کسی است که خود را از همه ی کسانی که جهان آنها را

 شرور می پندارد جدا نمی سازد. 
معبر سايبري فندرسک