...

روش سخن گفتن همان اندازه اهمیت دارد که خود موضوع مهم است،

 چه مردم پیش از آنکه قوه قضاوت داشته باشند، گوش شنوا دارند. "چسترفیلد"

/ 2 نظر / 30 بازدید
رویا

امیدوارم صفحات شاد زندگی شما زیاد باشد[گل]