نماز........

* حضرت امام علی"ع" در نامه ای به محمدبن ابی بکر نوشتند:" مراقب وقت نماز باش و آن را در وقت خود به جای آور. نه به خاطر فراغت، در اقامه آن عجله کن و نه به خاطر مشغله کاری، آن را به تاخیر انداز.

* در نامه ی حضرت علی"ع" به محمدبن ابی بکر  می خوانیم: تمام کارهای تو تابع نماز توست و هرکس نماز را ضایع کند،سایر کارها را بیشتر ضایع خواهد کرد.

* مرحوم علامه طباطبایی می فرماید: اگر از میان همه ی تکالیف اسلامی خداوند نام نماز را بیان کرد و فرمود: "نماز را برپا  می دارند." از باب ذکر خاص بعد از عام است که دلالت بر اهمیت و شرافت نماز دارد.

  ( منبع مجله ی محبوبم "روزهای زندگی" )                  

/ 0 نظر / 11 بازدید