پرانتز باز بنویس عشق

پرانتز باز بنویس عشق
 
طلایی ،سبز ، قرمز ،باز بنویس عشق!
 
بگو! احساس جایز _ باز بنویس عشق !

نوشتی عشق ،سارا پاک کن _ زرد است

علی !با خطّ قرمز! باز بنویس عشق

کاما، فریاد! عقده _ نقل قول : عاشق

جنون _ نقطه . ... پرانتز باز بنویس عشق !

... اگر چه عشق آغاز شکستن هاست

ولی بی عشق هرگز! باز بنویس عشق

بیا شاعر در اغنای غزل ماندم
 
روی این قلب عاجز باز بنویس عشق !

و با خطّ بزرگی روی آدم ها

برایم بی ممیّز باز بنویس عشق

نوشتی انزوا خط خوردگی افتاد !
 
سر خط زیر هرگز باز بنویس عشق !
 
شعر: محمود طیّب
 
 
 
/ 5 نظر / 28 بازدید
رضا

نجلا خیلی قشنگ بود یاد آهنگ ماندگار ایرج مهدیان افتادم : سلام بر عشق ، سلام بر عشق ، سلام بر عشق[قلب][گل]

پرانتزباز

ما باده کشان درِ میخانه ی عشقیم تا خلق بدانند که دیوانه ی عشقیم ...

یوسف

میشه کمی از قسمت های گذشته را توضیح بدی.چون من دیشب کمی از اونو دیدم چیزی دستگیرم نشد.[سوال]

ميثم

سلام هم شعر قشنگ بود و هم تعريف داستان فيلم راستش را بگو...