خدا.....خدا.....خدا.....

*آموخته ام که خدا عشق است وعشق تنها خداست،آموخته ام که وقتی نا امید می شوم خدا با تمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوار شوم،آموخته ام اگر تاکنون به آنچه خواسته ام نرسیدم خدا برایم بهترش را درنظر گرفته،آموخته ام که زندگی دشوار است ولی من از او سخت ترم.....

* الهی نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا ننوازی به نگاهی، در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی، کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در که مرا نیست پناهی.....

* خدایا من اگر بد کنم تورا بندگان خوب فراوانند،اما تو اگر مدارا نکنی مرا خدای دگر کجاست؟؟؟

/ 0 نظر / 8 بازدید