سه روز تا محرم

مسیرت مشخص امیرت مشخص             
                                     مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا       

از: معبر سایبری فندرسک

/ 4 نظر / 21 بازدید
محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم ƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ پيامبر اكرم (که درود خدا بر او و خاندان پاکش باد) فرمودند: دورانی برای اين امت پيش آيد، كه مرتكب معصيت و تبه كاری شوند، آن گاه برای توجيه اين سقوط و تباهی گويند: ”قضا و قدر خداوندی چنين اقتصا كرد“. اگر چنين كسانی را ديديد، به آنان برسانيد كه من از ايشان بيزارم. ƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ

رضا

عجب شروع شورانگیزی داشتی واسه محرم عالی بود نجلاجان عالی[گل][گل][لبخند]

ميثم

سلام واقعا تاثيرگذار بود بزن دل به دريا...[گل]