بخشش

...تا کنون هیچ کسی به خاطر “بخشیدن” فقیر نشده است...

/ 7 نظر / 53 بازدید
گلشن

نورباران روز میلاد محمد را قلم انشا نمود نوری آمد کاتبان آن نور را معنا نمود ازصفای مقدمش عالم به نور آراسته خلقتش نوراست و برتراز یدبیضا نمود ( گلشن) نجلا هر روز تان عید عیدتان مبارک[گل][قلب][گل][قلب][گل]

باران آسمانی

برآنچه گذشت ، آنچه شکست ، آنچه نشد ... حسرت نخور ؛ زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد ...

پریسا

عیدتون مبارک باشه ایشالا ، تنتون سالم باشه ایشالا ، سایهٔ پدر مادرتون بالا سرتون باشه ایشالا و خدا رفتگانتون رو بیامرزه ♥ ایشالا که امروز بهترین روز زندگیتون باشه ♥[قلب]

غروب ساحل

دهه فجر شما هم مبارک[گل]

ميثم

من ديشب تصميم گرفتم يكي رو ببخشم احساس كردم سبك شدم مثل اين پر اين حس رو نميخوام با چيزي عوض كنم