همگی لیلی یک مجنونیم...

ما نه سقراط ، نه افلاطونیم

منطق و فلسفه ی اکنونیم

هرچه همرنگ جماعت بشویم

باز هم وصله ی نا همگونیم

از تماشای انار لب رود

سیر چشمیم ولی دلخونیم

من و آیینه به هم محتاجیم

من و آیینه به هم مدیونیم

به طوافم مبر ای سرگردان 

ما از این دایره ها بیرونیم           " فاضل نظری"                         

/ 0 نظر / 10 بازدید