دیوانه ها...

پس شاخه های یاس و مریم فرق دارند؟!

آری! اگر بسیار اگر کم فرق دارند

شادم تصور می کنی وقتی ندانی

لبخندهای شادی و غم فرق دارند

برعکس می گردم طواف خانه ات را

دیوانه ها آدم به آدم فرق دارند

من با یقین کافر، جهان با شک مسلمان

با این حساب اهل جهنم فرق دارند

بر من به چشم کشته ی عشقت نظر کن

پروانه های مرده با هم فرق دارند               " فاضل نظری"

/ 2 نظر / 10 بازدید
میثم

هر روز که از خواب بیدار میشم و میخوام از خونه بیام بیرون بیام یه کاغذ رو میزم میزارم و مینویسم امروز روز آخر عمر منه ... که اگه تو اون روز مردم همه بگن چه آدم جالبی بوده از آینده خبر داشته[خنده]

میثم

سلام شعر قشنگی بود [گل] نوشته هایت با همه فرق دارد[چشمک]