تو هم یه چیزی بگو...

* تنها مردمان "طبیعی" آنهایی هستند که خوب نمی شناسیدشان. (جوانسیس)

* "خودت باش" بدترین نصیحتی است که می شودبه بعضی ازآدمها کرد!(تام میسن)

* عطش قدرت ریشه در ضعف دارد، نه قدرت. (اریک فروم)

* تنها دو چیز است که انسان ها را به یکدیگر می پیوندد: علاقه و ترس.(ناپلئون بناپارت)

* همواره آنچه را در وقت مستی قول انجامش را دادی به هنگام هوشیاری انجام بده، این به تو می آموزد تا دهانت را بسته نگه داری.(ارنست همینگوی)

* تنها آنان که از شکست های بزرگ نهراسند، استحقاق موفقیت های بزرگ را دارند.(رابرت.اف کندی)

* به هر آنچه که می خواهد خواهد رسید،آنکه در عین بردباری دست از تلاش برندارد.(توماس ادیسون)

* هنر دروغی است که چشمانمان را به روی حقیقت باز می کند.(پیکاسو)

* آزادی آن است که محدودیت هایت را خود انتخاب کنی.(منوئین)

* اهمیتی ندارد "چه" می گویید یا "چه" می کنید.این مهم است که "چگونه" آنها را می گویید و "چطور" انجامش می دهید،مضاف براین که چگونه "به نظر می آیید" وقتی که می گوییدش.(ماوست)

/ 0 نظر / 11 بازدید