.....

دوش در حلقه ی ما قصه ی گیسوی تو بود                                          

تادل شب سخن از سلسله ی موی تو بود

عالم از شور و شرعشق خبرهیچ نداشت

فتنه اگیز جهان غم زده جادوی تو بود......

/ 0 نظر / 29 بازدید