دل مؤمــن

اگر خداوند را می خواهید بجویید، در زمین و آسمان نیابید که پیدا نمی شود،چون خود رحمانش فرمودند: زمین و آسمان وسعت مرا ندارد، دل مـــؤمن جایگاه من است.محمد اسماعیل دولابی

دل مومن

منبع: رزمنده مجازی

/ 0 نظر / 45 بازدید