خدایا...

خدایا،

 آنان که همه چیز دارند

مگر تو را

به سخره می گیرند

آنان را

که هیچ ندارند

مگر تو را!

 

خدا به انسان می گوید:

" شفایت می دهم

از این رو که آسیبت می رسانم

دوستت دارم

از این رو که مکافاتت می کنم."

 

هر کودکی

با این پیام

به دنیا می آید

که خدا

هنوز

از انسان نومید نیست.                "رابیندرانات تاگور"

/ 0 نظر / 7 بازدید