عاشقانه ها

عاشقانه ها

گیله مرد میگفت : نمی توان بر صراطِ دوست بود ولی بی صلات بود ...

و از تمام گلدسته های شهر ، منادی هر روز سه بار ندا میدهد ...

و چه کسی میتواند بهانه بیاورد که نشنیدم ؟

منبع" وبلاگ گیله مرد"

/ 6 نظر / 6 بازدید