یا فاطمه"س" بنت نبی...

هرچه باشد من نمک پرورده ام

دل به عشق فاطمه"س" خوش کرده ام

حج من بی فاطمه"س" بی حاصل است

فاطمه"س" حلال صدها مشکل است.

        ...ایام فاطمیه تسلیت باد...

/ 1 نظر / 9 بازدید