چیزی که نداریم...

روزی نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید:«شما برای چی

می نویسید استاد؟»

برنارد شاو جواب داد:«برای یک لقمه نان»

نویسنده جوان برآشفت که:« متاسفم! برخلاف شما من برای

فرهنگ می نویسم!» و برناردشاو گفت:«عیبی نداره پسرم هر

کدام از ما برای چیزی می نویسیم که نداریم!»

/ 2 نظر / 8 بازدید
محمد

مرسی من وب شما را لینک خودم اضافه کردم[گل]