با مرداب،،،،،

با مرداب، پیرامون دریا سخن گفتم. پس مرا خیال باف و مبالغه گو

 نپنداشت و با دریا درباره ی مرداب سخن گفتم و او مرا دروغگویی

هجوگوی پنداشت.

زندگی کسی که کوشش مورچه را بر سرود ملخ ها ترجیح

می دهد، چقدر تنگ است.  

/ 0 نظر / 7 بازدید