گفتم شبی به مهدی...

گفتم شبی به مهدی"عج" اذن نگاه خواهم

گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم

/ 3 نظر / 65 بازدید
شوریده

مهدی نگهدارت آبجی گلم[گل]

ميثم

زيبا بود[گل] فاصله ما با ارباب به اندازه گناهامونه