/ 2 نظر / 8 بازدید

چه ميهمانان بي دردسري هستند مرده گان نه به دستي ظرفي را چرك مي کنند نه به حرفي دلي را آلوده تنها به شمعي قانعند و اندكي سكوت حسین پناهی

میثم

به بهشت نمیروم اگر پدر و مادرم آنجا نباشند[قلب] پدر و مادرم[بغل]