خوشبختی؟

بعد از بگو مگو :

اونی که اول معذرت خواهی‌ کنه شجاع ترینه !

اونی که اول می‌بخشه قوی ترینه !

اونی که زودتر فراموش می‌کنه خوشبخت ترینه !

/ 8 نظر / 28 بازدید
رضا

پس من همیشه شجاع ترینم در برابر خوشبختی دیگری [ناراحت]

رضا

واسه اینکه شاید من شجاع باشم ولی خوشبخت (که زود فراموش میکنه ) کسی دیگه اس[گل]

رضا

خوشبخت که .... نه ولی سعی میکنم قوی باشم بانوی عزیز.

باران

امام خميني (ره) فرمودند: «آمريكا اين تروريست بالذات دولتي است كه سرتاسر جهان را به آتش كشيده و هم‌پيمان او صهيونيست جهاني است كه براي رسيدن به مطامع خود جناياتي را مرتكب مي‌شود كه قلم‌ها از نوشتن آن شرم دارند و خيال ابلهانة اسرائيل بزرگ آنان را به هر جناياتي مي‌كشاند».

سامان

هـمــہ چــیــز سـاده سـتـــ زنـدگــے . . . عــشــق . . . دوســتــ داشــتــטּ . . . عـــادتــ ڪــردטּ . . . رفــتــטּ . . . آمــدטּ . . . امـّـا چــیــزے ڪـہ سـاده نــیـســتـــ بـــاور ایــטּ سـاده بـــودטּ هـاستـــ . . .

یاس

كاش ميشد همان طوري كه گفتيد چيزي كه واسمون ناراحتي به وجود آورده را زود و به راحتي رها كنيم اينطوري زندگيمون خيلي خوب ميشه[گل]

ميثم

و اوني كه هيچ يك از اين ها رو نتونه داشته باشه ترسو ضعيف و بدبخته[بازنده]