...

 

* زیاد زیستن تقریباً آرزوی همه است،ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود!

* زشت ترین چیز، گناهکاری در پیری است.

* از پیر شدن نترس از رشد نکردن بترس!

/ 1 نظر / 7 بازدید
میثم

هیچ وقت آرزو نکردم که زیاد عمر کنم [ناراحت] همیشه دوست دارم لحظه مرگم در حال خدمت به وطنم و در راه خدا باشم نه در راه شیطان