برای لبخندت

* زمانی که انسان ها به درختان می رسند و با بی رحمی

آنرا قطع می کنند و آن درختان به درون رودخانه ی جاری و

روان می افتند، عجب شِلِپی می کنه ها !!!

* در زندگی هر دختری یک سوال هست که تا آخر عمر او را

همراهی می کند:....................." حالا چی بپوشم؟ "

* اگه کنترلت رو از دست دادی،هیچ نگران نباش،برو یکی

دیگه بخر!

* به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ یا دوباره از جلوت رد شم!

* دلبرم دل به تو دادم که برام ناز کنی،دل ندادم که بری جگرپزی باز کنی

* اس ام اس مثل فاتحه میمونه،برای هرکی بفرستی روحش شاد میشه!

/ 7 نظر / 5 بازدید