....

روزی هر روزه از یزدان گرفتن مفت نیست

روزی از عمر تو گیرد در عوض روزی دهد

/ 6 نظر / 21 بازدید
رها راد

نمی دانم کدام درد بزرگتر است .... دردی که آنرا بی پرده تحمل میکنی , یا دردی که ... به خاطر ناراحت نکردن کسی که دوستش داری توی دلت میریزی وتاب میاوری (پل آستر)

رضا

نگاه کن که غم درون ديده ام چگونه قطره قطره آب می شود چگونه سایهء سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام هستیم خراب می شود شراره ای مرا به کام می کشد مرا به اوج می برد مرا به دام می کشد نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود[گل]

ميثم

مصرع دومش رو قبول ندارم[ابرو]

ميثم

نه رد نشد اما به نظر من هر روز از زندگي هم روزي خداست كه ميتونه به ما نده[خنثی]

یاس

سلام دوست عزيز آپم و منتظر حضور گرم شما[گل]