دین دار واقعی!!!

دین دار آن است که در کشاکش بلا دین دار بماند و گرنه

در هنگام راحت و فراغت و صلح ، چه بسیارند اهل دین.

/ 3 نظر / 24 بازدید
ميثم

واقعا جاي تفكر داشت عكس انتخابي هم عالي بود[دست]