غریب

این جا ، جای من نیست.

بر روی این زمین غریبم.

این آسمان ، سقف خانه ی من نیست.

نباید به اینجا می آمدم.

این جا تبعیدگاه من است.

چه گناهی مرا به این غربت دور رانده است؟   " دکتر شریعتی "

/ 2 نظر / 7 بازدید
میثم

تشکر خیلی خوب بود مطالب و نوشته هایی که از دکتر علی شریعتی مینویسید رو خیلی دوست دارم ...