هر چه من ...

 

 

   هر چه من سوختم از آتش فهمیدن بود، کاش از روز ازل هیچ 

                                  نمی فهمیدم...              

/ 1 نظر / 9 بازدید
میثم

گاهی فهمیدن یکسری مطالب از ندونستنشون بهتره اما باید فهمید ... باید دونست ...